Aktualności

Dostępność + PFRON

Kolejny dzień zdjęciowy w ramach projektu Dostępność Plus za nami. Dzięki uprzejmości PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowaliśmy nagrania w budynku funduszu, gdzie, na co dzień pracują osoby z niepełnosprawnościami.

Celem programu Dostępność+ jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Program Dostępność Plus realizowany jest z funduszy unijnych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

19