Aktualności

Transmisja Live z EFNI 2015 / Europejskie Forum Nowych Idei, 30.09 – 2.10 Sopot

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Co roku na świecie pojawiają się setki nowych idei mających zmieniać różne aspekty rzeczywistości.

W trakcie EFNI odpowiadaliśmy za transmisję live z poszczególnych wydarzeń.

Transmisja z Gali Otwarcia EFNI 2015:

Transmisja z Debaty Tytułowej na EFNI 2015:

Transmisja z Gali Zamknięcia EFNI 2015: