Oprogramowanie SEO

Ros Media Robert Smalcerz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.
Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19. Zaplanowano poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy pakiet usług – dedykowane oprogramowanie do pozycjonowania stron WWW.
Dofinansowanie projektu z UE: 52.250,00 PLN