„Healthy Back” zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego produktu Ros Media z zakresu e-health dedykowanego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Celem jest opracowanie projektów wzorniczych z zakresu struktury modeli funkcjonowania parametrów różnego typu/rodzajów kręgosłupa i ich dostosowania dla użytkowników w technologii 3D.

Zaprojektowanie interfejsu, funkcji oraz inteligentnych algorytmów do weryfikacji i monitorowania wad postawy.

Pozwoli to na m.in.:
1. diagnozowanie wad postawy u dzieci i młodzieży w warunkach domowych,
2. dostęp do repozytorium wiedzy (panele: rodzic/specjalista) obejmujące, m.in.: gromadzenia zdjęć, historie diagnoz., dane dla specjalistów (np.: % dzieci przebadanych, główne schorzenia itd.), scenariuszy ćwiczeń zindywidualizowany., monitorowania postępu zmiany choroby, zalecenia specjalistów,
3. edukację w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa.

Będzie to pierwsze na święcie narzędzie do diagnozy wad postawy w warunkach rzeczywistych, eliminujące konieczność czekania na wizytę u specjalisty, obniżające koszty wstępnej diagnozy.
Planowanym efektem projektu jest opracowanie 5 projektów wzorniczych zaimplementowanych do aplikacji dostępnej na całym świecie.
Wartość Projektu: 595 935,00 złotych Wkład Funduszy Europejskich: 411 825,00 złotych.